• Filipskolen

Samværsregler

 

Det forventes, at alle elever bidrager til at skabe et miljø, der er præget af respekt for medmennesket og det kristne livssyn.

 

Praktiske regler og anvisninger:

 

I skoletiden opholder eleverne sig på skolens område, med mindre anden aftale foreligger. Fra og med 8. klasse er det tilladt at forlade skolen i fritimer.

 

Hver klasse har en dukseordning. Det er bl.a. duksens ansvar at holde klasseværelset ryddeligt.

 

På særligt anviste områder er det tilladt at spille bold og kaste med sne, m.v. Dog må der ikke sparkes bold i skolegården.

 

Farligt “legetøj” må ikke tages med i skole. Discman og lignende må anvendes i fritimer, men opbevares ellers i skoletasken. Mobiltelefoner skal være lydløse og gemt væk i timerne.

 

Slik er tilladt på fødselsdage og lignende, men bør ellers undgås.

 

Tobaksrygning er ikke tilladt på skolens område. Alkohol og euforiserende stoffer må hverken medbringes eller indtages på skolen.

 

Eleverne får udleveret en kontaktbog, som opbevares i skoletasken.

 

De af skolen udleverede bøger er at betragte som lån, og de skal være forsvarligt indbundne og mærket med navn, klasse og årstal. Eleven er ansvarlig for de udleverede bøger, som opbevares i tasken - evt. hjemme.