• Filipskolen

Sundhedsområdet for børn og unge i Aalborg kommune tilbyder skolebørn:

 

En sundhedsfremmende og forebyggende indsats af kommunens sundhedsplejersker og børn og unge-læger og rettet mod skoleelevers sundhed, sygdom og trivsel. Tilbuddet gennemføres på individ, gruppe eller klasseniveau tilpasset det enkelte barns, den unges og familiers behov. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med skolens klasselærere og ledelsen.

 

Forældre inviteres til at deltage i de yngste klassetrin. Forældre orienteres ved skolestart om det samlede sundhedstilbud og samarbejdsformen. Forældre inddrages efterfølgende, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder specifikke sundheds- eller trivselsproblemer hos deres barn. Sundhedsplejersken kommunikerer med hjem og skole via SkoleIntra.

 

Sundhedstilbuddet til elever i 0 - 9 klasse tilrettelægges således:

 

Børnehaveklasse:

Sundhedsplejersken udfører indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. Indskolingen indeholder sansemotoriske screening, syns- og høreprøve, højde og vægt måling. Sundheds-plejersken deltager i et forældremøde ved skolestart og orienterer om sundhedstilbuddet.

1. klasse:

Sundhedsplejersken  tilbyder en sundhedssamtale eller sundhedspædagogisk aktivitet (fokus på krop, kost, søvn og hvile) enten individuelt, i gruppe eller på klassen. Alle børn vejes og måles.

3. klasse:

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet (fokus på sundhed, udvikling, hygiejne & trivsel) i gruppe eller på klassen. Evt. med forældre. Børn vejes og måles efter behov. (gives gruppe/klassetilbud i 1. klasse, kan der gives et individuelt tilbud i 3. klasse)

 

I enten 4., 5. eller 6. klasse:

Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning i gruppe eller på klassen.

5. klasse:

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt / i gruppe. Alle børn vejes og måles.

 

I enten 7., 8. eller 9 klasse:

Sundhedsplejersken tilbyder pubertets-/seksualundervisning i gruppe eller på klassen.

7. klasse:

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt eller i gruppe (syns- & høreprøve; H/V måling). Samlet sundheds- og helbredsmæssig vurdering og evt. henvisning til Børn & Unge-læge.

8. klasse:

Børn og unge-lægen tilbyder udskolingsundersøgelse & samtale individuelt (evt. farvesynstest ved særligt erhvervsvalg og/eller andre screeninger).

 

Elever tilbydes efter behov ekstra indsats /opfølgning af sundheds- eller helbredsmæssige forhold. Elever i special- og modtageklasser modtager et efter behov afpasset aldersmæssigt tilbud.

 

Familie, elev eller lærer kan frit henvende sig i sundhedsplejerskernes åbne konsultation.

Sundhedsplejersken indgår endvidere som fast medlem af skolens Trivselsforum.

 

Sundhedsplejersken kan ved behov konsultere og inddrage Børn og Unge-lægen. Begge kan henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet.