M�ls�tning
Filipskolen er en kristen friskole i Aalborg.
 
Filipskolen er en dynamisk skole, som hele tiden skal forsøge at give den mest kvalificerede undervisning - en undervisning der giver eleverne gode faglige kundskaber på et niveau, som svarer til den enkelte elevs forudsætninger.
Skolen forbereder den enkelte elev til at leve i et samfund som det danske, med demokrati, frihed og folkestyre.
Desuden ønsker vi, i en kristen atmosfære, at tage hånd om den enkelte elev og positivt præge, styrke og bygge videre på de evner og anlæg, som eleven møder med på skolen.
 
Filipskolen underviser ud fra Fælles Forenklede Mål (FFM). Lærernes årsplaner er således bygget op på baggrund af FFM.
Link til FFM for de enkelte fag. Desuden suppleres FFM i kristendom med skolens egen læseplan i kristendom. Link til læseplan for kristendom.
 
Filipskolen tilbyder Folkeskolens 9. klasseprøver. Vi er dog fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab.