Billedet på sidehoved
 • Filipskolen

Opslagstavlen • Bestyrelsen har den fornøjelse at kunne fortælle, at konstitueret skoleleder Vibeke Hartvig Gjerløv er ansat som skoleleder på Filipskolen med virkning fra 9. maj 2018
  Vi har i ansættelsesudvalget haft en lang proces med drøftelser, overvejelser og samtaler, men det ikke ført til en ansættelse af en ny person. Vi modtog 4 ansøgninger til stillingen og selvom to var relevante, kunne ingen siges at være erfaren skoleleder. Bedømmelses- og ansættelsesudvalget, som bestod af skoleledelsen, bestyrelsen, formanden for forældrerådet og skolens koordinationsudvalg (lærer- og pædagogrepræsentanter), var derfor enige om, at stillingen ikke kunne tilbydes til nogen af ansøgerne.
  Herefter var udvalget enige om, at opfordre Vibeke til at fortsætte som skoleleder, da der fra flere sider har været udtrykt et stort ønske om, at hun ville fortsætte i opgaven.  Det har været vigtigt for især Vibeke, at muligheden for at rekruttere en erfaren skoleleder udefra blev afsøgt. Vibeke har ligeledes haft nogle overvejelser og forbehold, som har gjort, at hun ikke søgte stillingen.
  Bestyrelsen har nu haft en samtale med Vibeke og der var gensidig interesse i, at hun fortsætter i stillingen. Der er indgået aftale om en smule nedsat tid. Dette er et væsentligt ønske hos Vibeke, hvilket vi gerne vil imødekomme. Dog arbejder Vibeke på fuld tid indtil 1/8.
  For bestyrelsen er det en glæde at kunne byde Vibeke velkommen i stillingen som skoleleder. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at udtrykke taknemmelighed til både Vibeke og Line for deres gode indsats som ledere på Filipskolen siden årsskiftet.
  Bestyrelsen fortsætter nu arbejdet med at gøre lederteamet komplet, og der vil derfor blive opslået en vicelederstilling til besættelse ved starten af det nye skoleår 2018/2019.
   
   
   
  Niels Chr. Ravn Christensen den 15-05-2018
 •  
  Er du vores nye viceskoleleder?
   
  Filipskolen, den kristne friskole i Aalborg, søger ny viceskoleleder.
   
   
  Vi er en skole i et spor med 220 elever og ca. 30 ansatte fordelt på flere forskellige faggrupper. Vi tilbyder en god skole i udvikling med en velfungerende SFO. Atmosfæren er afslappet, humøret godt og økonomien er sund.
   
  Filipskolen er en kristen friskole, hvor kristen tro og værdier har en stor og naturlig plads i vores dagligdag.
   
  Vi er også en skole, der tror på værdien af det enkelte menneske, og at demokratiske værdier og åndsfrihed er vigtige for at vores børn kan begå sig i vores samfund.
   
  Vi forventer af dig:
  - at du er erfaren lærer og har lyst til også at være leder
  - at du har gode administrative evner
  - at du har visioner for det at være en kristen friskole
  - at du kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og vil arbejde aktivt på at synliggøre dette.
  - at du mestrer dialogen og kan lytte
  - at du vil være en del af ledertemaet, som varetager den daglige ledelse og drift af skolen herunder personale, økonomi og pædagogik.
   
  Der må påregnes en vis undervisningsdel i stillingen. Den nærmere fordeling vil være genstand for forhandling.
   
  Der findes mere information på skolens hjemmeside: www.filipskolen.dk
   
  Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
   
  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Vibeke Hartvig Gjerløv på telefon 2620 6807 eller email: [email protected]
   
  Ansøgningsfrist: 3. juni 2018. Vi afholder ansættelsessamtaler den 7. juni 2018. Tiltrædelse 1. august 2018. Ansøgning og CV sendes på e-mail til [email protected]
   
   
  Niels Chr. Ravn Christensen den 15-05-2018
 • ikon

  Forretningsfører
  Vi er glade for at kunne fortælle, at vi pr. 15.maj har ansat Rasmus Kæll Kobbersmed som forretningsfører til skolens administration. Rasmus er 32 år, gift med Lise og har to børn. Rasmus er uddannet indenfor økonomi  og har arbejdet 12 år i bankverdenen men har nu ønsket at ændre kurs til skoleverdenens udfordringer. Vi glæder os til samarbejdet og til at byde Rasmus velkommen på Filipskolen.
  Vibeke Hartvig Gjerløv den 03-05-2018
 • ikon
  Velkommen til forældremøde om UU-vejledning.
  Karin Kildahl Torp den 01-05-2018
 • ikon
  Husk:

  FORÆLDREKREDSMØDE, mandag d. 11. juni kl. 16-17 i fællesrummet.

  Alle skolens forældre er velkomne. Mødets indhold er valg af skolens tilsynsførende og forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem, gennemgang af regnskab osv.
  Dagsorden udsendes før mødet.

  Vel mødt!
  Vibeke Hartvig Gjerløv den 27-04-2018
 • ikon
  Så er vi godt i gang med 2018, og mange skal snart til at tænke på ferie. Derfor et par praktiske forhold her fra Filipskolen.

  Sidste skoledag inden sommerferien: Fredag d. 29. juni. Første skoledag efter sommerferien: Torsdag d. 16. august.

  SFO har Åbent efter behov i ugerne 27, 31 og 32. SFO er helt lukket i ugerne 28, 29 og 30
  Niels Chr. Ravn Christensen den 15-01-2018